Strömmad gudstjänst från Malax kyrka (GA-start)

sö 7.2 kl. 14.00
Malax kyrka

Kristus, utstrålningen av Guds härlighet

Kyndelsmässodagens namn sammanhänger med den medeltida seden att denna dag välsigna alla de ljus som skulle användas i kyrkan under det kommande året. Festens bibliska firningsämne är frambärandet av barnet Jesus i templet och den gudomliga härlighet som kom in i världen genom honom och uppenbarades för oss. När den gamle Symeon välsignar barnet och dess föräldrar ser han framåt från denna händelse ända mot Golgata.

Liturg: Kristian Norrback
Kantor: Katri Lax


Dagens kollekt:
Insamlingen Gemensamt Ansvar
FI16 2089 1800 0067 75
Referens: 305 446

MobilePay till nummer 21517

LÄNK TILL YOUTUBE