Strömmad gudstjänst från Bergö kyrka

sö 28.2 kl. 14.00
.

Bön och tro

Beteckningen Reminiscere (Kom ihåg) kommer från dagens antifon (Ps. 25:6). Jesus kämpade mot mörkrets makter genom att bota sjuka och förlåta syndare. Denna kamp är förenad med bön och tro.

Liturg: Kristian Norrback, Kantor: Katri Lax

LÄNK TILL YOUTUBE