Strömmad Familjegudstjänst via Malax-TV, Petalax-TV, Facebook och Youtube. Dagklubben medv.

sö 28.3 kl. 14.00
Malax kyrka

Ärans konung på förnedringens väg

Evangelietexterna för palmsöndagen och första söndagen i advent berättar om samma händelse. Kristi offentliga gärning syftade från första början fram mot de sista dagarna av hans liv.

Palmsöndagens namn Dominica palmarum syftar på det som skedde när Jesus red in i Jerusalem och människorna strödde palmkvistar på hans väg. Till minne av detta brukade man hämta palmkvistar till kyrkan denna söndag. De bars också i palmsöndagens processioner. Hos oss har palmkvistarna ersatts med kvistar av vide.

På palmsöndagen inleder ärans konung sin vandring mot förnedringen. Efter att ha smorts i Betania red Jesus in i Jerusalem, mot lidande och död. Detta blev dock vägen till den seger som palmkvistarna symboliserar. På palmsöndagen bereder sig kyrkan att följa Frälsaren under de sista skedena av hans liv.

Kaplan Kristian Norrback
Församlingspastor Frank Isaksson
Kantor Katri Lax


Dagens kollekt:

Kollekt: Svenska Lutherska Evangeliföreningen r.f
- För utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien

FI45 4055 1120 0020 96
Referens: 1673 0120 2114 15

MobilePay: 29910

Insamlingstillst: RA72017/1164, 1.1.2018-31.12.2022, Finland.
.

LÄNK TILL YOUTUBE