De stupades Dag. Tvåspråkig gudstjänst kl 10 i kyrkan. Filmas och sänds i Malax-TV kl 14.

sö 16.5 kl. 10.00 - 11.00
Malax kyrka

Väntan på den heliga Anden

Söndagens latinska namn Exaudi (Hör, Herre) kommer från dagens antifon (Ps. 27:7). I uthållig bön väntar församlingen på den heliga Andens gåva. Före sin himmelsfärd utlovade Kristus den heliga Anden som gåva till de sina och uppmanade dem att invänta uppfyllelsen av detta löfte. Den utlovade heliga Anden skapar gemenskap mellan den Herre som stigit upp till himlen och den församling som lever här på jorden. Anden förjagar all rädsla och ger församlingen delaktighet i Kristus och den frälsning han skänker. Den heliga Anden försäkrar de kristna om att de är Guds barn. Liksom Jesus får också de kalla Gud för Abba (far).

Gudstjänsten filmas och sänds i Malax-TV och Petalax-TV kl 14.

Lit/pred.: Tomi Tornberg
Kantor: Katri Lax

LÄNK TILL YOUTUBE