Motion för Mission

to 27.5 kl. 13.00
Annat utrymme

Vi fortsätter träffas vid församlingshemmet torsdagar kl.13 och promenerar tillsammans. Vi deltar 1.5-31.8.2021 i Finska missionssällskapets projekt Motion och Mission och samlar in medel till moderskapsförpackningar. Motion&Mission är för dig som vill satsa både på ditt eget och andras välmående. Nya deltagare välkomna med!

Malax församling deltar i FMS:s projekt MOTION & MISSION. Vi samlar in medel till moderskapsförpackningar. Insamlingstillstånd: Finland RA/2020/1538 i kraft tillsvidare fr.o.m. 1.1.2021, beviljat 1.12.2020 av Polisstyrelsen.
Vi inleder promenaderna med kort andakt och tar naturligtvis hänsyn till rådande corona-restriktioner.


Arrangör

Malax församling

Tag kontakt