Gudstjänst i kyrkan

sö 13.6 kl. 10.00
Malax kyrka

Kallelsen till Guds rike

Texternas centrala tema är kallelsen till Guds rike och vårt svar på denna kallelse. Uppgifterna och lockelserna i det jordiska livet kan hindra oss att ta emot den kallelse som Jesus ger oss. Om man tvekar och dröjer kan tillfället gå förbi.

Liturg: Leif Snellman
Kantor: Loviisa Tuomisto