Gudstjänst i kyrkan

sö 27.6 kl. 10.00
Malax kyrka

Var barmhärtiga

Det är inte vår sak att döma vår nästa. Endast Gud har rätten att döma. Vi uppmanas att förlåta vår nästa och att främja rätten och godheten. Vi hör till en församling av syndare som lever av Guds förlåtelse.

Lit/pred.: Cay-Håkan Englund
Kantor: Peter Brunell