Gudstjänst i kyrkan

sö 25.7 kl. 10.00
Malax kyrka

Sanning och sken

En kristen människa måste kämpa för att skilja sanning från lögn och rätt från orätt. Om hon känner Gud och frågar efter hans vilja leds hon fram till sanningen.

Liturg: Kristian Norrback,
Kantor: Katri Lax