Högmässa i kyrkan

sö 1.8 kl. 10.00
Malax kyrka

Trofast förvaltning av Guds gåvor

Denna söndags texter uppmanar oss att trofast och ansvarsfullt förvalta de gåvor vi fått av Gud. En kristen människa bör använda givna möjligheter med klokhet och insikt, och utan att tumma på sanningen. Hennes handlingar skall i alla livets skiften styras av trohet också i det lilla.

Liturg: Kristian Norrback,
Kantor: Katri Lax