Konfirmationmässa för grupp 2

sö 22.8 kl. 10.00 - 11.00
Malax kyrka

Jesus vår helare

Människan är skapad för att prisa Guds namn. Synden hindrar henne att göra det, men Jesus kan ge oss seende ögon, hörande öron och en tunga som prisar Guds gärningar. Jesu gärningar vittnar om hans kärlek och om hans makt att hjälpa människor i nöd.

Kyrkoherde Tomi Tornberg
Kaplan Kristian Norrback
Församlingspastor Frank Isaksson
Ungdomsledare Anette Engsbo
Kantor Katri Lax