Pilgrimsvandring med Frank Isaksson

lö 11.9 kl. 14.00
Pilgrimsvandring i grupp.

Annat utrymme

En pilgrimsvandring kan se ut på många olika sätt.

Vandringen kan pågå i dagar och veckor och sträcka sig över långa sträckor, men den kan lika gärna vara kort, kanske bara några timmar lång och föra oss runt ett kvarter eller en kyrkogård. Det viktiga är inte hur långt eller länge man går utan vad som sker på insidan medan man går. För en del kan det räcka att vandra långsamt och meditativt in i mitten på en labyrint vid en kyrka eller med frälsarkransen i handen runt en sjö eller en park.

Likväl är den yttre vandringen viktig. Det är redskapet som hjälper vandraren att nå närvaron i steget och i sig själv. De sju nyckelorden: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande kan fungera som hjälp för att hitta in till vår egen längtan, att nå fram till våra egna djupaste behov. Orden hjälper oss att se de mest grundläggande andliga behov som vi delar med varandra - oberoende av vem vi är och vilken religion vi tillhör.

Att vandra ensam
Man kan ge sig av som pilgrim ensam eller tillsammans med andra. Att vandra alldeles ensam gör förstås pilgrimen mer sårbar och medveten om hur mycket hon behöver andra människors omsorg och gemenskap. Det kan vara en välsignelse att bli påmind om det i en tid då mycket går ut på att klara sig på egen hand. Den som vandrar ensam eller med en vän bestämmer givetvis själv hur vandringen ska gå till.

Att vandra tillsammans
Den som inte vill eller vågar ge sig av på egen hand kan följa med på en arrangerad pilgrimsvandring. När man anmäler sig till en arrangerad vandring erbjuds man att ta del av ett bestämt färdigt upplägg och får vandra med pilgrimsledare som visar vägen och håller ihop vandringen. Fördelen med att vandra i grupp är att man kan vila i vandringen på ett annat sätt än när man måste ta alla beslut själv. Det som till det yttre är en stor frihet när man vandrar ensam kan bli till en inre frihet när mycket redan är bestämt av andra.

Vi startar från kyrkan kl 14 och går en vandring på ca 4 km.

Ledare: Frank IsakssonMera info om pilgrimsvandring på EVL:s hemsida:

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Pilgrimsvandring.evl.fi