Högmässa i kyrkan

sö 19.9 kl. 10.00
Malax kyrka

Jesus ger liv

Med utgångspunkt i evangelietexten har denna söndag kallats lilla påsken eller höstens påsk. Jesus har brutit dödens makt som hotar människan och hela skapelsen. Därför har de som tror på honom ett hopp som bär över dödens gräns. En gång skall också skapelsen befrias undan förgängelsen.

Liturg: Kristian Norrback,
Kantor: Kjell Lolax