Cancerföreningens konsert i kyrkan.

sö 24.10 kl. 18.00
Malax kyrka

Yngve Lithén, Ann-Katrin Burman och Ulf Lidman medverkar.

Andakt med kyrkoherde Tomi Tornberg.

Inträde 20 euro, till förmån för cancerforskningen.

Arr. Malax-Korsnäs Cancerklubb.

.