Minnesgudstjänst i kyrkan. En bandad version sänds samtidigt i Malax-TV.

lö 6.11 kl. 19.00
Malax kyrka

De heligas gemenskap

Alla helgons dag är en sammansmältning av två helgdagar, alla helgons dag den 1 november (Festum omnium sanctorum) och alla troende avlidnas minnesdag den 2 november (Commemoratio omnium fidelium defunctorum). Både kristenhetens martyrer och alla övriga som avlidit i tron på Kristus är sålunda föremål för åminnelse. Men ordet "heliga" syftar inte endast på de avlidna. Alla som tillhör Kristus är heliga. I tron är de delaktiga i den osynliga gemenskapen med helgonen. Dagens traditionella huvudtext är bergspredikans saligprisningar. Enligt trosbekännelsen utgör de heliga en gemenskap som också vi på ett osynligt sätt har del i.

Minnesgudstjänsten är öppen för alla, med beaktande av säkerhetsavstånd, munskydd och handdeci.

En bandad version sänds samtidigt, kl. 19, i Malax-TV.


Liturg: Tomi Tornberg,
Kantor: Katri Lax