Kvällsandakt i Kyrkan

fr 3.12 kl. 19.00
Malax kyrka

Andakt, lovsång och förbön.

Alla varmt välkomna, gammal som ung!

Kyrkoherde Tomi Tornberg
Ungdomsledare Anette Engsbo