Ekumenisk bön i Betel.

må 13.12 kl. 18.00

Annat utrymme

Ekumenisk bön

En ekumenisk bönegrupp träffas vanligtvis en gång per månad, varannan gång i kyrkhemmet i Yttermalax och varannan gång i Betel, Malaxvägen 85, 66100 Malax.


Vad är ekumenik?
Ekumenik är ett ord som kommer av grekiskans oikoumene, vilket betyder hela världen. Ekumenik betecknar den strävan efter samarbete och samförstånd som pågår mellan olika kristna kyrkor. I Johannes evangelium (17:21) ber Jesus "Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss." Ekumenik kan uppfattas ur två perspektiv: strävan efter Kristi kyrkas synliga enhet respektive enhet i mångfalden.

.