Infotillfälle om en eventuell sammanslagning av församlingarna i Malax kommun.

ti 26.4 kl. 18.00

Malax kyrkhem

Domkapitlet i Borgå stift gjorde under år 2021 en utredning över församlingsstrukturerna i Malax kyrkliga samfällighet, som består av Malax församling, Petalax församling och Bergö församling.

Resultatet av utredningen har lett till att Domkapitlet i Borgå stift tagit initiativ till en ändring av församlingsindelningen i Malax kyrkliga samfällighet.

Enligt initiativet dras de tre församlingarna i samfälligheten in 31.12.2022 och i stället grundas en ny församling från och med 1.1.2023. Den nya församlingen blir tvåspråkig och namnet föreslås bli Malax församling / Maalahden seurakunta.

Inom april månad skall de tre församlingsråden samt gemensamma kyrkofullmäktige behandla initiativet och ge ett utlåtande. Kyrkostyrelsen fattar det slutgiltiga beslutet troligtvis i maj 2022.

Därför ska vi ordna ett informationstillfälle för allmänheten om den eventuella sammanslagningen tisdagen den 26.4 kl. 18. i kyrkhemmet.

.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik