Ekumeniska bönegruppen i Kyrkhemmet

må 9.5 kl. 18.00

Malax kyrkhem

En av församlingens bönegrupper, i samarbete med baptistförsamlingen i Betel.

Andra måndagen i månaden, turvis i Betel och Kyrkhemmet

  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Malax församling

Tag kontakt