Tvåspråkig högmässa i kyrkan. Uppvaktning vid krigargravarna. Kyrkkaffe.

sö 15.5 kl. 10.00
Fjärde söndagen efter påsk

Malax kyrka

Himmelrikets medborgare i världen

Uppmaningen Cantate (Sjung!) som är hämtad från dagens psaltarpsalm (98) placerar denna söndag mitt i kedjan av glädjerika söndagar. Församlingen följer sin Segerherre i sanning och kärlek på väg mot den fullständiga glädjen i himlen. Ledda av den heliga Anden får de kristna leva som medborgare i det himmelska riket redan här i världen.

Malax församling och Malax kommun har, på initiativ av Frontveteranföreningen Kamraterna, skaffat en informationstavla vid krigargravarna. Invigningen och välsignelsen av tavlan kommer att ske på De stupades dag 15.5 i samband med den tvåspråkiga högmässan och uppvaktningen av krigargravarna. Kaffeservering efter högmässan i KH, där kulturkoordinator Jenna Matintupa berättar om projektet "Kulturvandringen kring kyrkbacken i Malax" och Jarl Silfver berättar om informationstavlan vid krigargravarna. Välkomna!


Lit/pred: Tomi Tornberg
Kantor: Katri Lax

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

LÄNK TILL YOUTUBE Öppna länk i ny flik