Sångstund för daglediga

to 19.5 kl. 13.00

Malax kyrkhem

Välkommen att sjunga vårliga sånger och bekanta dig till "Mässa i dragspelston". Mässan ska sjungas 10.7 på hembygdsdag vid Brinkens Museum. Kyrkhemmet kl. 13.00-13.45

Vårliga sånger och "Mässa i dragspelston"

  • Vuxna Vuxna


Arrangör

Malax församling