Högmässa i Malax kyrka

sö 3.7 kl. 10.00
4 sö efter pingst

Malax kyrka

Förlorad och återfunnen

Gud är en nådig fader. Han söker syndarna och förlåter. I himlen gläder man sig över varje förlorad som blir funnen.

Liturg: Frank Isaksson, Predikant: Frank Isaksson, Kantor: Katri Lax

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

LÄNK TILL YOUTUBE Öppna länk i ny flik