Sommarsamling vid Strandhyddan

on 13.7 kl. 18.00

Annat utrymme

Sommarsamling vid Strandhyddan (Strandhyddevägen, Södra Bredskärsvägen, 66210 Molpe), med familjen Tikum, Kjell Lolax, Anne Bjurbäck och Kristian Norrback.

Kollekt och kaffepeng till förmån för missionen.

Arr. Korsnäs och Malax församlingar.

.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik