Sommarsamling vid Strandhyddan

on 27.7 kl. 18.00

Annat utrymme

Sommarsamling vid Strandhyddan (Strandhyddevägen, Södra Bredskärsvägen, 66210 Molpe), med Frank Isaksson.

Kollekt och kaffepeng till förmån för missionen.

Arr. Korsnäs och Malax församlingar.

.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik