Högmässa med 50-års konfirmanderna

sö 31.7 kl. 10.00

Malax kyrka

.

Liturg: Kristian Norrback, Predikant: Kristian Norrback, Kantor: Katri Lax

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar