Högmässa i Malax kyrka

sö 7.8 kl. 10.00
9 sö efter pingst

Malax kyrka

Sanning och sken

En kristen människa måste kämpa för att skilja sanning från lögn och rätt från orätt. Om hon känner Gud och frågar efter hans vilja leds hon fram till sanningen.

Liturg: Frank Isaksson, Kantor: Peter Brunell

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

LÄNK TILL YOUTUBE Öppna länk i ny flik