Familjegudstjänst i Malax kyrka.

sö 27.11 kl. 10.00 – 11.00
x

Malax kyrka

Din konung kommer i ödmjukhet

Perikopvalet för denna söndag förenar de evangeliska kyrkorna med den medeltida traditionen. Första söndagen i advent handlar om hur Jesus rider in i Jerusalem. Jesus kom inte till Jerusalem som en jordisk härskare, utan han kom ödmjuk, ridande på en åsna. På detta sätt anknöt han till Sakarjabokens profetia om fridsfurstens ankomst. Samma hänvisning finns också i den gamla benämningen Adventus humiliationis (ödmjukhetens advent).

Kyrkoårets första söndag förkunnar att Gud inte är långt ifrån oss. Gud kommer oss nära för att skapa frälsningens nya tid för sitt folk. Med hosiannarop hälsar vi Jesus som vår Konung och gläder oss åt att han har kommit för att befria oss till gemenskap med Gud och med varandra.

Dagens evangelietexter sammanbinder advent och jul med palmsöndagens och påskens händelser. På detta sätt blir påskens centrala ställning i kyrkoåret tydlig redan från första början. Julen måste ses i samband med Kristi lidande, död och uppståndelse.

Helgdag: Första söndagen i advent,
Texter: Psaltarpsalm: Sak. 9:9, Ps. 24:7-10, Ps. 85:8
Första läsningen: Sak. 9:9-10
Andra läsningen: 1 Petr. 1:6-12
Evangelium: Mark. 11:1-10,
Tema: Din konung kommer i ödmjukhet,
Altarljus: 6,
Liturgisk färg: Vit,

Lit/pred: Tomi Tornberg,
Kantor: Katri Lax,
Kyrkvaktmästare: Annette Ahlholm,

Kollekt: Finska Missionssällskapet r.f.
- För arbete bland barn.
.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

LÄNK TILL YOUTUBE Öppna länk i ny flik