Högmässa i kyrkan.

sö 4.12 kl. 10.00
x

Malax kyrka

Din konung kommer i härlighet

I den evangeliska kristenheten är denna söndags tema Kristi återkomst i härlighet vid tidens slut. Detta uttrycks också i den gamla benämningen Adventus glorificationis (förhärligandets advent). Församlingen skall tålmodigt invänta Kristi ankomst och den utlovade frälsningen. Mitt i nöden och skulden har församlingen fått löftet om frälsningens tid. Löftet fyller oss med glädje och hopp.

Helgdag: Andra söndagen i advent, Texter: Psaltarpsalm: Ps. 80:2-3, Ps. 80:15-20, Ps. 122:1 eller Ps. 126:3 Första läsningen: Jes. 35:3-6 Andra läsningen: Hebr. 10:35-39 Evangelium: Luk. 12:35-40, Tema: Din konung kommer i härlighet, Altarljus: 2, Liturgisk färg: Violett, Blå, Malax KYRKA, Liturg: Tomi Tornberg, Kantor: Katri Lax, Kyrkvaktmästare: Kent Gullqvist

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

LÄNK TILL YOUTUBE Öppna länk i ny flik