De vackraste julsångerna i Malax kyrka

lö 17.12 kl. 18.00

Malax kyrka

De vackraste julsångerna gör gott!

Givandets glädje hör julen till. Under De vackraste julsångerna samlas det årligen
in kollekter för Finska Missionssällskapets arbete för att försvara de allra svagastes
rättigheter. Vi jobbar oberoende av vilken religion, språk eller etnisk tillhörhet barnen
har, så att varje barn ska få hopp och rätt till en bättre framtid.

Med hjälp av insamlingen De vackraste julsångerna arbetar vi för att minska
fattigdomen, för ökad rättvisa och ett människovärdigt liv. Vi förbättrar
mödrahälsovården och barnens tillgång till näring, rent dricksvatten, trygghet
och utbildning i utvecklingsländer. Vi förbättrar också specialundervisning för
funktionshindrade barn och förverkligar deras rättigheter. Vi utvecklar också
överlevnadsstrategier för dem som drabbas av klimatförändringarna.

kantor Katri Lax.

  • Musik Musik

Öppna länk i ny flik