Gudstjänst i Malax kl. 10

sö 29.1 kl. 10.00 – 11.00
4 sö efter trettondagen

Malax kyrka

Jesus hjälper i nöden

PSALMER 190, Ps 107:1-2, 372, 901, 920.

Denna söndags budskap uppmanar oss att ta vår tillflykt till Jesus. Han hjälper i inre och yttre nöd. Också naturkrafterna är honom underdåniga. Vi människor är i allt beroende av honom. Tron på vår Frälsare, honom som stillade stormen och räddade Petrus från att drunkna, övervinner hopplösheten och ger ny förtröstan.

Liturg: Kristian Norrback
Kantor: Katri Lax
Kyrkvaktmästare: Kent Gullqvist
Kollekt: Finska Bibelsällskapet rf.
- för kvinnors läskunnighet i Afrika.
.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

LÄNK TILL YOUTUBE Öppna länk i ny flik