Familjemässa i Malax kyrka kl. 10

sö 9.4 kl. 10.00 – 11.00
Påskdagen

Malax kyrka

Kristus är uppstånden

På påskdagen genljuder församlingen av glädje och fröjd. Kristus är uppstånden! Påskens budskap är den kristna trons kärna och grund. Från den tomma graven når oss ängelns budskap genom kvinnorna och apostlarna. Kristus har uppstått från de döda som den förste av de avlidna. Han har övervunnit syndens, dödens och fördömelsens makt. Uppståndelsen visar att Jesus är Guds Son.

Liturg: Tomi Tornberg, Kantor: Katri Lax, Kyrkvaktmästare: Kent Gullqvist, Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp sr
- För att minska fattigdomen genom att förbättra utkomstmöjligheterna.
.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

LÄNK TILL YOUTUBE Öppna länk i ny flik