Ekumenisk gudstjänst i Malax kyrka kl. 14

må 10.4 kl. 14.00 – 15.00

Malax kyrka

Ekumenisk gudstjänst i Malax kyrka kl. 14

Liturg: Kristian Norrback, Kantor: Katri Lax, Kyrkvaktmästare: Annette Ahlholm, Kollekt: Kollekt till Betel.
.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Malax