Sorgegrupp

on 8.11 kl. 14.00

Övermalax församlingshem

Under hösten ordnas en sorgegrupp för dig som förlorat en nära anhörig. Det blir fem träffar med start onsdag 11.10 kl. 14-15.30 i Övermalax församlingshem.

Sorgegruppen leds av kaplan Kristian Norrback och diakon Anne Bjurbäck. Förhandsanmälan till pastorskansliet senast 9.10 via telefon 050 462 9575 eller e-post malax.forsamling@evl.fi. Det går också att kontakta Kristian tfn. 050 598 1700 eller Anne tfn. 050 338 1059.
  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Malax