Högmässa i Malax kyrka kl 10

sö 19.11 kl. 10.00 – 11.00
Uppbrottets söndag

Malax kyrka

Vaka!

Uppbrottets söndag är kyrkoårets nästsista söndag. Den handlar om det andliga vakandet och väntan på Kristi återkomst. Vi löper risk att tröttna och bli likgiltiga. Lätt blir vi alltför hemmastadda i denna värld och glömmer bort att vi inte är varaktiga här på jorden. En kristen människa borde vara redo att lämna detta liv när som helst. Att vaka innebär dock inte en tärande oro inför det kommande, utan en trygg förlitan på att Gud fullbordar det goda verk som han har påbörjat i oss. Enligt Guds löfte väntar oss nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor.

Liturg: Tomi Tornberg,
Kantor: Katri Lax,
Kyrkvaktmästare: Kent Gullqvist,


Kollekt: Kristliga Folkhögskolan i Nykarleby.
- för att kunna betjäna församlingarna och svara mot de utbildningsbehov som finns, både inom yrkesutbildningen, personalutbildningen samt genom kortkursverksamhet.
.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

LÄNK TILL YOUTUBE Öppna länk i ny flik


Arrangör

Malax