Gudstjänst i Malax kyrka kl. 10

sö 14.1 kl. 10.00
2 sö efter trettondagen

Malax kyrka

Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft

Texten om bröllopet i Kana var tidigare ett av trettondagens ämnen. När berättelsen om Österns vise vid medeltiden förlades till trettondagen, flyttades detta tema till andra söndagen efter trettondagen. Samtidigt förflyttas man i kyrkoåret från Jesu barndom till början av hans offentliga verksamhet. Han låter människorna se Guds väldiga gärningar.

Liturg: Kristian Norrback,
Predikant: Tuomas Toivonen,
Kantor: Peter Brunell,
Kyrkvaktmästare: Kent Gullqvist,


Kollekt: Finlands Sjömanskyrka r.f.
- För kyrkligt arbete bland finländare utomlands och för internationell diakoni i finska hamnar.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

LÄNK TILL YOUTUBE Öppna länk i ny flik


Arrangör

Malax