Högmässa i Malax kyrka kl. 10

sö 4.2 kl. 10.00
Kyndelsmässodagen

Malax kyrka

Kristus, utstrålningen av Guds härlighet

Kyndelsmässodagens namn sammanhänger med den medeltida seden att denna dag välsigna alla de ljus som skulle användas i kyrkan under det kommande året. Festens bibliska firningsämne är frambärandet av barnet Jesus i templet och den gudomliga härlighet som kom in i världen genom honom och uppenbarades för oss. När den gamle Symeon välsignar barnet och dess föräldrar ser han framåt från denna händelse ända mot Golgata.

Liturg: Tuomas Toivonen,
Predikant: Mikko Uljas,
Kantor: Katri Lax,
Kyrkvaktmästare: Annette Ahlholm,


Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar
.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

LÄNK TILL YOUTUBE Öppna länk i ny flik


Arrangör

Malax