Högmässa i Malax kyrka kl. 10

sö 3.3 kl. 10.00
3 sö i fastan

Malax kyrka

Jesus segrar över ondskans makter

Beteckningen Oculi (Mina ögon eller Min blick) utgör inledningsord till dagens antifon (Ps. 25:15).

Berättelsen om utdrivningen av onda andar, som är ett centralt motiv för tredje söndagen i fastan, kommer ursprungligen från bruket att vid påsk döpa nya medlemmar i församlingen. Fastetiden var därför en förberedelsetid före dopet. I själva dopet ingick sedan flera exorcismer, d.v.s. utdrivningar av den onde. Tematiskt ansluter sig denna söndag till första söndagen i fastan. Vi manas att framför allt tänka efter på vilken sida vi står. Båda söndagarna betonar att Kristus är segrare över mörkrets makter.

Liturg: Tuomas Toivonen,
Kantor: Peter Brunell,
Kyrkvaktmästare: Marlene Östersund,


Kollekt: Förbundet Kyrkans Ungdom
- För sång- och musikverksamhet.
.
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

LÄNK TILL YOUTUBE Öppna länk i ny flik


Arrangör

Malax