Begravning

Ett dödsfall är en händelse som påverkar oss starkt, kanske på ett sätt vi aldrig tidigare upplevt. Sorgen måste både få tid och ta kraft, men samtidigt är det en rad praktiska frågor som måste hanteras. En del svar kan du få i samråd med din församling, präst, musiker och begravningsbyrån.

Att ta farväl av en närstående är ofta tungt. Församlingen kan vara till stöd, hjälp och trygghet när livet förändras. Jordfästningen finns till för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Att samlas till jordfästning med familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som lämnat oss.

Jordfästningen

När någon dött tar de anhöriga kontakt till pastorskansliet eller begravningsbyrån, genom besök eller per telefon.
Man bokar jordfästningsdag och platsen för jordfästning och eventuell minnesstund.
Präst och kantor till jordfästningen och minnesstunden bokas också  på kansliet. Senare tar prästen kontakt med anhöriga för ett samtal. Då kan de anhöriga samtala om allt som hör samman med dödsfallet, jordfästningen och minnesstunden.

Man kan också kontakta kantor för att diskutera musik vid jordfästningen och minnesstunden.
På kansliet väljer de anhöriga gravplats.

Jordfästningar hålls vanligtvis i kyrkan, men kan också hållas i kyrkhemmet, kapellen vid sjukhusen eller vid graven.

Minnesstund kan hållas i kyrkhemmet i Yttermalax, församlingshemmen i Petalax, Övermalax och på Bergö, eller annan valfri plats. Om minnesstunden hålls i församlingens lokaler ska de anhöriga kontakta kansliet för att boka utrymmet.


Själaringning

När någon har avlidit brukar man ofta ringa i kyrkklockorna. Det här kallas själaringning. I Bergö och Petalax ordninar vi själaringningar vardagar kl. 9. I Malax brukar själaringningen ske då kistan förs till gravkapellet. Själaringning är inget måste, men en fin tradition. Diskutera gärna hur ni vill göra med själaringningen samtidigt som jordfästningen bokas. 


Tacksägelse

Söndagen efter jordfästningen håller vi tacksägelse för den avlidna i gudstjänsten. Det betyder at tvi nämner den avliden, tänder ett ljus och ber. De anhöriga deltar i gudstjänsten. 


Ljuständning

På Alla helgons dag hålls en minnesgudstjänst i kyrkan där ljus tänds för alla de församlingsbor som avlidit under året.

Under allhelgonahelgen minns vi på ett särskilt sätt våra döda. Vi smyckar deras gravar med blommor och tänder ljus som lyser upp i mörkret. Allhelgonahelgen skapades ursprungligen under tidig medeltid för alla de helgon som inte hade en egen dag i almanackan.

Sorgegrupper

Har du drabbats av sorg? Känner du att dina vänner eller närstående inte riktigt förstår eller räcker till just nu? Då kan en sorgegrupp vara något för dig.

 • Malax församling ordnar sorgegrupp på våren för den som förlorat en nära anhörig.
 • En sorgegrupp är en mindre grupp på fem till åtta deltagare, som träffas ett bestämt antal gånger och leds av en diakon och en präst.
 • I gruppen finns det möjlighet att dela med sig av tankar och känslor till andra som är i samma situation och förstår vad det handlar om.​
 • Att vara med i en sorgegrupp är gratis.
 • Diakon Anne Bjurbäck och kaplan Kristian Norrback kan informera om aktuella sorgegrupper. 

Samtalsgruppen för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Diakonins uppgift är att se de mest utsatta och arbeta för delaktighet. Församlingen ska vara tillgänglig för alla och alla ska kunna delta på jämlika villkor. Kristen tro och bön är viktigt även för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Andlighet bygger inte på medveten förståelse utan tron ses som en naturlig del av livet.  

Samtalsgruppen för personer med intellektuell funktionsnedsättning möjliggör delaktighet. Vi träffas en gång i månaden och nya deltagare är välkomna med. Gemenskapen och samtalet är i fokus. Samtalen berör både djupa livsfrågor och vardagen. Det ordnas både utfärd och julfest. Vi deltar i prosteriets Mässa med alla tillsammans med stiftets omsorgspräst. Ta kontakt med diakon Anne Bjurbäck för info om tid och plats! Tel. 050 338 105.

 

Begravningskostnader

Begravningsavgifter för år 2023 (består av gravplats + gravgrävning):

För kommuninvånare

 • gravplats kista, 150 euro                            
 • gravplats urna, 60 euro                              
 • gravgrävning kista,  500 euro                         
 • gravgrävning urna, 150 euro

För andra än kommuninvånare

 • gravplats kista,  300 euro
 • gravplats urna, 180 euro
 • gravgrävning kista, 500 euro                         
 • gravgrävning urna, 150 euro               

För veteraner:

 •   gravplats 0 euro (fr.o.m. 1.1.1978) 
 •   gravgrävning enligt gällande prislista

Användning av församlingens utrymmen i samband med jordfästning

Församlingsmedlemmar och utflyttade, tidigare församlingsmedlemmar får använda församlingshemmet/kyrkhemmet gratis för minnesstund i samband med jordfästningar.

För övriga fakturerar vi 50 € för användning av någon av kyrkorna vid jordfästningar, samt 100 € för användning av någon av församlingshemmen/kyrkhemmet för minnesstund.

Ta kontakt för att boka utrymme för minnesstund: 050 462 9575

Mörkklädda personer bär en kista.

Församlingens anställda hjälper att planera och genomföra begravningen. Med prästen går det att samtala, inte bara om begravningen utan också om personen som dött och alla tankar och känslor som dödsfallet väcker. Det går också att anlita en begravningsbyrå att ta hand om en stor del av de praktiska arrangemangen, ifall det känns tungt att göra det själv.

Läs om de anhörigas uppgifter

Under samtalet går de anhöriga och prästen igenom jordfästningen och planerar programmet så att det känns rätt och följer den avlidnas önskemål.

Läs om samtal med prästen

Alla reagerar på sorgen på sitt eget sätt. Begravningen är ett sätt att sörja, att minnas, att ta avsked, att hedra en människa som stått en nära.

Läs hur begravningen går till

Till minnesstunden samlas anhöriga och vänner för att tillsammans komma ihåg personen som dött. Minnesstunden är en privat tillställning som de anhöriga är värdar för. Ofta följer den lokala seder och förstås de önskemål som den avlidna berättat om. Man kan också avstå från att ordna en minnesstund.

Läs om minnesstunden

De begravningsplatser som de evangelisk-lutherska församlingarna upprätthåller är allmänna. Alla som bor på en ort har rätt att bli begravda där, oberoende om de hört till kyrkan eller inte.

Läs om gravplats

Kanske du ännu funderar över något? Kolla då här.

Läs vanliga frågor om begravning

Det finns många saker i livet som kan utlösa en kris: en nära människas död, en sjukdom eller olycka, separation, arbetslöshet eller pensionering.

Bli inte ensam, det finns hjälp och stöd

Stöd i sorg och i kris