Pastorskansliet

I arkivet förvaras församlingens gamla kyrkböcker från år 1667-1969, samt familjeakterna 1970-2004.

I oktober 2004 övergick vi från manuell kyrkbokföring till kyrkbokföring på dator. Kyrkbokföringen övergick i början av 2012 till användning av kyrkans gemensamma medlemsregistersystem Kirjuri Data.

Kyrkoböckerna och familjeakterna digitaliserades 2013, granskades och överfördes till Kirjuri Digi 31.12.2019.

1.5.2020 övergick ansvaret för Malax församlings medlemsregister till Kustens och Ålands Centralregister, med verksamhetspunkt i Vasa, Jakobstad och Borgå. Då skall alla ämbetsbevis, släktutredningar och utredningar för släktforskning beställas därifrån. Leveranstiden för en släktutredning är ca 4-5 veckor och för släktforskning några månader.

Mera information om Kustens och Ålands CentralregisterÖppna länk i ny flik

 

Släktforskning

Är du intresserad av att börja släktforska? Börja då med att fråga ut släktingarna, så att du får en bra grund att gå vidare på. Det du behöver veta om tidigare generationer är förstås namn, födelsedatum och -ort, sen är det ett plus om du får veta dödsdatum och var de bodde när de dog. Finns det foton, brev och annat material om personen är det också värdefullt information.

Sen finns det en uppsjö av olika vägar att gå vidare.

  • Kyrkböckerna, som delvis finns tillgängliga på olika digitala arkiv via internet. Du kan också beställa en avgiftsbelagd släktutredning från församlingarna/centralarkiven eller själv släktforska med hjälp av mikrofilmer hos de församlingar som tillhandahåller släktforskningsrum.

  • Gravgårdarna. Finns det fortfarande någon grav kvar? Var finns den?

  • Internet. Googla ”släktforskning” så hittar du massor med information, länkar, släktforskningsprogram, emigrantforskning mm.

  • Kurser. Det finns via olika lokala arrangörer, t.ex medborgarinstitut eller liknande, kurser i hur man släktforskar. Före du börjar släktforska kan det vara bra att känna till hur arkiven är uppbyggda och vad du kan hitta där.

Via länken till det Österbottniska släktforskningsforumet WESTSIDEÖppna länk i ny flik, kan du forska i Malax församlings kommunionböcker ca 1720 - 1900, eller via den här direktlänken till Malax församlings kommunionböckerÖppna länk i ny flik

 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till uppgifter och tillhandahåller tjänster för kundernas olika livsskeden.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata visar riktningen, förnyar samhället och stöder medborgarnas möjligheter att uträtta ärenden hos den offentliga förvaltningen. Vårt mål är att göra Finland till ett smidigare samhälle. Här är digitaliseringen en central resurs.

Myndigheten inledde verksamheten 1.1.2020 i och med sammanslagningen av Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland.

Myndigheten sysselsätter över 850 personer och har verksamhet på 36 orter på olika håll i landet.

Verksamhetsmodellen är riksomfattande, dvs. medborgare kan uträtta ärenden vid vilket verksamhetsställe som helst.

 

 

Pastorskansliet
Kyrkhemmet