Pastorskansliet

I arkivet förvaras församlingens gamla kyrkböcker från år 1667-1969, samt familjeakterna 1970-2004.

I oktober 2004 övergick vi från manuell kyrkbokföring till kyrkbokföring på dator. Kyrkbokföringen övergick i början av 2012 till användning av kyrkans gemensamma medlemsregistersystem Kirjuri Data.

Kyrkoböckerna och familjeakterna digitaliserades 2013, granskas och överförs till Kirjuri Digi 31.12.2019.

Vi ansvarar för församlingsmedlemmarnas medlemsregister och utfärdar ämbetsbevis som grundar sig på dessa två bokföringssystem. 

I början av 2020 övergår ansvaret för medlemsregistret till regionala centralregister. Då skall alla släktutredningar beställas därifrån. Vi ger mera info om detta i början av 2020.


Till pastorskansliet kan du vända dig om du behöver

  • Ämbetsbetyg
  • Släktutredningar
  • Släktforskning
  • Information i medlemsregisterärenden

Du når oss på telefon, 050-462 9575 eller malax.forsamling(at)evl.fi

Tilläggsinformation på kostnaderna för att beställa ämbetsbetyg och släktutredningar finns här

Du kan också beställa ämbetsbevis med en elektronisk blankett

 

Släktforskning

Är du intresserad av att börja släktforska? Börja då med att fråga ut släktingarna, så att du får en bra grund att gå vidare på. Det du behöver veta om tidigare generationer är förstås namn, födelsedatum och -ort, sen är det ett plus om du får veta dödsdatum och var de bodde när de dog. Finns det foton, brev och annat material om personen är det också värdefullt information.

Sen finns det en uppsjö av olika vägar att gå vidare.

  • Kyrkböckerna, som delvis finns tillgängliga på olika digitala arkiv via internet. Du kan också beställa en avgiftsbelagd släktutredning från församlingarna/centralarkiven eller själv släktforska med hjälp av mikrofilmer hos de församlingar som tillhandahåller släktforskningsrum.

  • Gravgårdarna. Finns det fortfarande någon grav kvar? Var finns den?

  • Internet. Googla ”släktforskning” så hittar du massor med information, länkar, släktforskningsprogram, emigrantforskning mm.

  • Kurser. Det finns via olika lokala arrangörer, t.ex medborgarinstitut eller liknande, kurser i hur man släktforskar. Före du börjar släktforska kan det vara bra att känna till hur arkiven är uppbyggda och vad du kan hitta där.

Via länken till det Österbottniska släktforskningsforumet WESTSIDE, kan du forska i Malax församlings kommunionböcker ca 1720 - 1900, eller via den här direktlänken till Malax församlings kommunionböcker.

 

Magistraterna

Magistraterna utgör en del av den statliga lokalförvaltningen. Magistraterna ansvarar för befolkningsdatasystemet, förmynderskapsärenden samt den riksomfattande konsumentrådgivningen.

De övriga uppgifterna utgörs av prövning av hinder mot äktenskap, namnändringar och fastställelse av delägarförteckningar i bouppteckningsinstrument. En häradsskrivare vid en magistrat fungerar som vigselförrättare, notarius publicus och offentligt köpvittne.

I Finland finns 9 magistrater med sammanlagt 39 verksamhetsställen. Statens ämbetsverk på Åland sköter magistratens uppgifter på Åland.

 

 

 

Pastorskansliet
Kyrkhemmet

 

Befolkningsregistercentralen

 

 

 

Församlingssekreterare
Malax församling
Begravningstjänster Centralregister Kommunikationstjänster
Snickerivägen 2
66100 Malax