Avgifter för intyg

Ett intyg med enstaka uppgifter om en församlingsmedlem som skrivits ut ur medlemsdata systemet (ett intyg över att person lever) är avgiftsfritt.

Om intyget ur medlemsdatasystemet innehåller mera omfattande uppgifter uttas 8 euro för ämbetsbetyget. I fall intyget innehåller till exempel personens flyttningsuppgifter eller uppgifter om make, barn eller föräldrar kostar intyget 8 euro. För att skicka intyget uttas en expeditionsavgift på 5,50 euro.

För manuellt utfärdade intyg uttas 30 euro (om uppgifterna för intyget inte fås direkt ur medlemsdatasystemet utan måste sökas upp ur äldre kyrkböcker). Dessutom tillkommer en expeditionsavgift på 5,50 euro för att skicka intyget.

 

Avgifter för intyg för släktforskning

För intyg som görs upp för släktforskning är grundavgiften 30 euro. Om det tar mer än 30 minuter att göra upp intyget uttas en tilläggsavgift på 15 euro för varje påbörjad 30 minuters period. För att skicka intyget uttas 5,50 euro i expeditionsavgift.

 

Avgifter för intyg för vetenskaplig forskning

För intyg som görs för vetenskaplig forskning är grundavgiften 30 euro. Om det tar mer än 30 minuter att göra upp intyget uttas en tilläggsavgift på 12 euro för varje påbörjad 30 minuters period. För att skicka intyget uttas 5,50 euro i expeditionsavgift.

För betalningspåminnelse uttas 5 euro.

Ämbetsbetygsavgifterna gäller från och med 1 juni 2015.