Gravarnas skötsel

Gravarna och gravstenarna på våra begravningsplatser innehas av anhöriga och att gravplatsen och stenen vårdas och hålls snygg är på anhörigas ansvar. Anhöriga riktar stenen så att den inte förorsaka fallskador på personer eller andra stenar. Vid fallskador är det anhöriga som betalar ersättningskostnaderna.

 

Efter en begravning är det på anhörigas ansvar att plocka bort kransarna från graven och skotta bort sandbädden. Sandbädden kan vara kvar en tid efteråt, då graven med tiden sjunker ihop. En jordhop och en sandhop finns tillgängliga på parkeringen invid begravningsplatsen, dit sanden kan föras och därifrån jord kan tas till gravplaten och blombädden. Vid begravningar vintertid får sandbädden vara kvar till sommaren.

 

Gräsfrön finns att fås från servicehuset dagtid (8-16).
Redskap finns vid jord- och sandhopen.
 

Vart efter graven sjunker ihop för anhöriga jord från jordhopen och sår in gräs. 

 

Behöver ni hjälp med lutande gravstenar

Gravstenar som lutar utgör en risk för både besökare och personal på begravningsplatserna. På Malax församlings begravningsplatser hör det till de anhöriga att rikta/lyfta gravstenarna.

Behöver ni hjälp med detta kan ni anlita gravgrävare Sami Salonsaari. Han kan också stå till tjänst med att transportera bort överloppsjord från nygrävda gravar.

Ring för mera information;
Kb Sanifast Ky
Sami Salonsaari
Brännvägen 14
66100 Malax
Tel. 0500-324 120
E-post: sami(at)sanifast.fi

Blomma
Urnelundens minnessten
Minnesstenen vid urnelunden

Malax församlings gravplatser:

  • Marie begravningsplats

  • Gamla/Nya begravningsplatsen invid kyrkan

  • Hoppets begravningsplats ner mot ån.

Malax församling har även via ett avtal tillgång till ett Konfessionslöst gravområde i Vasa (för de som inte hör till något religionssamfund).

Begravningskostnader

För gravplats debiteras avgift om den inte erlagts tidigare. En avgift för grävning och återställande av graven efter begravningen uppbärs också.

Om den avlidne inte var medlem i den evangelisk lutherska kyrkan debiteras en hyra för minnesstund i församlingens utrymmen.

 

Avgifter från 1.1.2021

Gravplats, kista                                                                                        150 €

Gravplats kista (för den som inte bor i Malax kommun)                  300 €

Gravplats, urna                                                                                          60 €

Gravplats, urna (för den som inte bor i Malax kommun)                 180 €

Gravplats i minneslund                                                                            60 €

Gravplats i minneslund (för den som inte bor i Malax kommun)   180 €

Gravplats, veteraner                                                                                    0 €

Gravöppning/fyllning, kista                                                                    400 €

Gravöppning/fyllning, urna                                                                    150 €

Hyra, församlingshem (ej medlem)                                                      200 €

Hyra, vita tygdukar/st (för kemtvätt)                                                        5 €

 

Tag kontakt

Församlingssekreterare
Malax församling
Begravningstjänster Centralregister Kommunikationstjänster
Snickerivägen 2
66100 Malax