Ansökan om stipendium

Malax församling ger studiestipendium á 100 euro till sina medlemmar som bedriver studier

  • för grundexamen vid Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi

  • kantorsutbildning vid Sibelius-Akademin eller vid Svenska yrkeshögskolans enhet i Jakobstad

  • för studier till socionom (YH) och diakon vid Yrkeshögskolan Sydväst i Karis.

  • för studier till kyrklig barnledare 

  • för studier till kyrklig ungdomsarbetsledare

 

 

Du kan ansöka om studiestipendium härÖppna länk i ny flik.

 

 

Blombukett