Oblat

Gudstjänster

Gudstjänst firar vi tillsammans i Malax kyrka varje söndag kl. 10. Ibland firar vi familjegudstjänst eller ungdomsgudstjänst. Nattvard ingår i gudstjänsten första och tredje söndagen i månaden.

Man kan också delta i gudstjänsterna via Webbradion. Sändningarna fungerar endast som direktsändningar.

Andakter hålls också vid åldringshemmen på församlingens område, dvs Tallgården, Westerhemmet och akut- och rehabiliteringsavdelningen vid Malax-Korsnäs hälsovårdscentral.

 

Marie bebådelsedag

Marie bebådelsedag firas till minne av dagen då ängeln Gabriel visade sig för Maria och berättade att hon var utvald att föda Guds son. I löftet till Maria uppenbaras Guds nåd i hela sin rikedom.

Marie bebådelsedag firas på söndagen mellan den 22 och 28 mars. Men om det då är palmsöndag eller påsk firas Marie bebådelsedag istället en vecka före palmsöndagen.

Av gammalt har kyrkan också firat Marie besöksdag den 2 juli till minne av Marias besök hos Johannes döparens mor Elisabet (Luk. 1:36–55). Den här dagen avlägsnades ur vår kalender år 1772. Evangelietexten har nu införts på Marie bebådelsedag som evangelietext för andra och tredje årgången.

 

Ett ljus i mörkret

Att tända ett ljus kan bli en ordlös bön till Gud som lovat att alltid lyssna när vi ber.
Gud behöver inga vackra formuleringar.
Vår längtan, våra förhoppningar, vår tacksamhet, vår sorg och vår oro – allt får plats hos Gud.
 
 
 
                  
Bibeln
Kyrkoherde
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax
kantor
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Söndag

Vila är inte det samma som passivitet. Vila är att göra något annat än det vi gör i vardagen.  Första Mosebok 2:1-3 talar om vilan som något som en gåva från Gud till oss. Söndagen var Jesu uppståndelsedag som de kristna kom ihåg och firade. Från 300-talet blev söndagen en helgdag.

För många är vardagen det samma som tidsbrist och jäkt. Söndagen kan få bli en dag för återhämtning. Gudstjänsten är en gåva och möjlighet för oss att stilla oss i mötet med Gud och varandra.

Under kyrkoåret har varje söndag sitt eget tema. Bibeltexterna och bönerna har valts i anslutning till temat. Under kyrkoåret går vi igenom de olika skedena i Jesu liv från hans födelse till hans död och uppståndelse. I Kyrkoårskalendern finns tema och texter för de olika söndagarna under kyrkoåret.

Att hålla vilodagen helig

Tredje budet - Tänk på att hålla vilodagen helig - påminner oss om det viktiga i att ge och ta tid för vila. Att skilja söndagen från vardagen ger utrymme för tystnad och möten med det heliga.