Oblat

Gudstjänster

Gudstjänst firar vi tillsammans i Malax kyrka varje söndag kl. 10. Ibland firar vi familjegudstjänst eller ungdomsgudstjänst. Nattvard ingår i gudstjänsten första och tredje söndagen i månaden.

Man kan också delta i gudstjänsterna via Malax-TV eller Samfällighetens Youtube kontoÖppna länk i ny flik.

Andakter hålls också vid åldringshemmen på församlingens område, dvs Malmgården, Westerhemmet och akut- och rehabiliteringsavdelningen vid Malax-Korsnäs hälsovårdscentral.

 

Önskan om förbönÖppna länk i ny flik

Via ovannämnda "blankett" är det nu möjligt att fylla i en Önskan om förbön. Du får vara anonym. Förbönen går också bra att lämna i ett kuvert i postlådan eller ringa och förmedla via någon anställd. Förböner som kommer in under veckan, ber vi för i söndagens gudstjänst. Förbön är en stark kraft, det är vår tro, och en församling i förbön är Guds helande kraft.

Dagen innehåller många tillfällen till bön. Önskan att be är en bön i sig. Be där du är fysiskt, psykiskt eller geografiskt. Gud är överallt. Det finns många sätt att be på. Välj ditt eget. Man behöver inte oroa sig för ord eller formuleringar. Bön är ett lyssnande. När din egen bön känns svår får du räkna med församlingens gemensamma bön för sin medlem, genom en Önskan om förbön.

 

Ett ljus i mörkret

Att tända ett ljus kan bli en ordlös bön till Gud som lovat att alltid lyssna när vi ber.
Gud behöver inga vackra formuleringar.
Vår längtan, våra förhoppningar, vår tacksamhet, vår sorg och vår oro – allt får plats hos Gud.
 
 
 
                  
Bibeln

Tag kontakt

Kyrkoherde
Malax församling Petalax församling Bergö församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Tag kontakt

Kantor
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

YouTube-video