Barn
Mission och utvecklingsarbete

Mission och utvecklingsarbete

Malax församlingen stöder med budgetmedel  missionärer i Senegal och Främre Asien, och två missionsgrupper samlas regelbundet för att ge sitt bidrag till missionen. Missionsauktioner, till förmån för missionen, hålls årligen i april i församlingshemmet och i november i kyrkhemmet.

 

Mission

Kärnan i missionsarbetet är att möta människor med en annan livsåskådning och föra det kristna hoppet till alla. Utöver det jobbar missionen för att förbättra människors livsvillkor, ta bort svält, sjukdom och sociala orättvisor. Mission är ett samarbete mellan vår kyrka och kyrkan på missionsfältet.

Det var Jesus som utfärdade det vi kallar missionsbefallningen: Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns, Sonens och den helga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut (Matt 28:19-20).

Det finns sju missionsorganisationer. Samanlagt har de ca 400 missionärer i ett trettiotal länder.

 

Utvecklingsarbete

Vår kyrka stöder mänskor i utvecklingsländer genom internationell diakoni. Arbetet hjälper de fattigaste och mest utsatta, utan att se till etnisk eller politisk tillhörighet. Arbetet utförs av bland andra Kyrkans Utlandshjälp och Finska Missionssällskapet.

Om fattigdom och utsatthet ska lindras på ett bestående sätt måste man kunna påverka orsakerna. En förutsättning för att fattigdomen ska minska är till exempel att det råder fred och att de mänskliga rättigheterna respekteras.

Alla mänskor ska ha mat och vatten och möjlighet till utkomst. Miljöfrågor är också centrala. Likaså rätten till utbildning och hälsovård.

En bestående förändring kan det bli endast genom samarbete på lång sikt med lokala organisationer och lokalbefolkning i utvecklingsländerna.

YouTube-video

Kyrkans Utlandshjälp

Kyrkans Utlandshjälp utför internationell diakoni på uppdrag av kyrkan genom utvecklingssamarbete, humanitärt biståndsarbete och påverkansarbete. Den kristliga kärleken till nästan och uppfattningen om rättvisa styr Kyrkans Utlandshjälps arbete bland de allra fattigaste och arbetet för att främja fred och mänskliga rättigheter. Villkorslös kärlek till nästan, orubbligt hopp, mod och respekt är Kyrkans Utlandshjälps värderingar.

Tillsammans med Kyrkans Utlandshjälp sträcker vår församling ut kyrkans diakoni så att den når och hjälper också dem som finns långt borta. Kyrkans Utlandshjälp följer diakonins princip; att hjälpa där nöden är störst och där ingen annan hjälp finns att få. Kyrkans Utlandshjälp har förbundit sig att arbeta ekumeniskt och i nära samarbete med sina trosbaserade partnerorganisationer. I bistånds- och påverkansarbetet vill Kyrkans Utlandshjälp främja samarbetet mellan olika religionssamfund.

Mer information om Kyrkans Utlandshjälp får du av församlingens diakoniarbetare och övriga anställda.

Barn

Tag kontakt

Kyrkoherde
Malax församling Petalax församling Bergö församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Kyrkans Utlandshjälp

Kyrkans Utlandshjälp