Kyrkokören

Vill du uppleva harmonisk gemenskap, lära nya sånger från psalmbokstillägget och vara delaktig i församlingslivet. Kom och sjung med oss! Inga förkunskaper behövs, bara ett öppet sinne och viljan att sjunga.

Kyrkokören övar torsdagar kl. 19-20.30 i kyrkhemmet.

Kaffe/saft från kl. 18.30.

Kör som sjunger

Tag kontakt

Kantor
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax