Trallarna

Sånggruppen för flickor och kvinnor. Vi sjunger andliga sånger och visor, en- eller tvåstämmigt.

Övningar torsdagar kl. 17.45-18.30 i kyrkhemmet i Yttermalax.

Kaffe/saft kl. 18.30.

Välkomna med!

 

 

Kör som sjunger

Tag kontakt

Kantor
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax