Sockenstugan

För Dig som är ung!

Församlingens ungdomsarbete är till för dig som är 13 år och äldre. Är du nyfiken på livet och den kristna tron - välkommen med i vår verksamhet!

Konfirmation, läger, ungdomskvällar och hjälpledarskolning är några exempel på mötesplatser för ungdomar. För den som går och bär på något tungt finns präster med tystnadsplikt att tala med.

Läger betyder gemenskap och vi växer tillsammans!

 

"Du vet väl om att du är värdefull,  att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du!"

 

 Behöver Du någon att prata med?   

 Öppna länk i ny flik         

Den svenska telefonjouren svarar på nummer 0400 22 11 90 varje dag kl 20-23. För samtalet debiteras vanlig mobilsamtalsavgift. I kyrkans samtalstjänst får du vara anonym.

 

knäppta händer

Tag kontakt

Ungdomsledare
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax
YouTube-video