Hjälpledarskolning

Hjälpledarutbildningen är en ledarutbildning med 10-12 kvällsträffar. I teori och praktik försöker vi lära oss saker som är till nytta om man vill vara ledare i barnklubb, söndagsskola, på barn- eller skriftskolläger.

Du kan också gå kursen bara för din egen skull, för att växa & mogna!

Kursen kan man gå då man blivit konfirmerad eller också senare.                                               

Kursen är gratis.

Vi tar upp olika teman som t.ex.:

  • att lära känna sig själv
  • att uttrycka sig
  • att vara ledare i barnverksamheten
  • att hålla andakt
  • att leda och vara ledare i en smågrupp
  • att arbeta med bibeln
  • att vara ledare på läger
  • att leka - bra o dåliga lekar 
  • att utvecklas - lite utvecklingspsykologi

 

Ny hjälpledarkurs startar 25.11.2018 kl. 15-18 i kyrkhemmet i Malax. Vid frågor kontakta Teija Flygar, 050-465 2904.

 

 

Cyklar
Barnledare
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax