Ungdomskvällar i Sockenstugan

hålls några kvällar i veckan, under skolterminerna. Dagar och tider är ännu inte fastslagna. Följ med annonseringen på UngsomsSockens Facebook-sida.
 

Alla ungdomar från högstadiet samt äldre ungdomar är välkomna!


På ungdomskvällarna träffar du andra jämnåriga och där kan du bl.a;

  • spela olika sällskapsspel
  • 4 st datorer, surfa på internet
  • sjunga karaoke
  • öva och spela på olika musikinstrument
  • titta på tv eller lyssna på cd
  • kaffe

På området omkring med parkeringen inräknad är man nykter och rökfri!

 

Samarbete med prosteriets övriga ungdomar och deras ungdomsarbetsledare.

 

Ledare: Kristoffer Nykopp

 

 

Sockenstugan
Ungdom