Solnedgång

Missionssyföreningen

Syföreningar har en lång tradition i vår kyrka. Genom alla tider har kvinnor samlats för att handarbeta men också tala tro och dela liv. Genom händers arbete har vår värld förändrats till det bättre. Insamlade medel har nått till världens alla hörn. De har samlat in pengar och genom åren varit skillnaden mellan liv och död för tusentals människor på utsatta platser i vår värld.

Kom och var med i en gemenskap som förändrar världen både den lilla och den stora. Det finns två syföreningar i vår församling, en i kyrkhemmet i Yttermalax och en i församlingshemmet i Övermalax.

Två missionssyföreningsgrupper träffas troget och regelbundet, varannan tisdag kl 13-15 i Kyrkhemmet i Yttermalax och varannan torsdag kl 13-15 i Församlingshemmet i Övermalax.

Det är betydelsefullt, både för kropp och själ, att regelbundet komma samman med andra till dessa ”vardagsgudstjänster”.


Bön för alla

Vi träffas en söndag/månad kl 17 i församlingshemmet i Övermalax. Servering och barnpassning.


Diskussionsgruppen Amici

Vi diskuterar aktuellt och gammalt inom teologi, psykologi och filosofi.

Reportage i Kust-Nytt Öppna länk i ny flikvåren 2015.


Ekumenisk bön

En ekumenisk bönegrupp träffas vanligtvis en gång per månad, varannan gång i kyrkhemmet i Yttermalax och varannan gång i Betel, Malaxvägen 85, 66100 Malax.

Vad är ekumenik?
Ekumenik är ett ord som kommer av grekiskans oikoumene, vilket betyder hela världen. Ekumenik betecknar den strävan efter samarbete och samförstånd som pågår mellan olika kristna kyrkor. I Johannes evangelium (17:21) ber Jesus "Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss." Ekumenik kan uppfattas ur två perspektiv: strävan efter Kristi kyrkas synliga enhet respektive enhet i mångfalden.


Tro i vardagen

Tro i vardagen, för pensionärer, hålls onsdagar 1 gång per månad kl 12-13.30 i kyrkhemmet. Vi sjunger, diskuterar och dricker kaffe. 


Karacafé

Äldrerådet och Folkhälsan i Malax ordnar på måndagar varannan vecka, karacafé i Kyrkhemmet i Malax. Alla manliga pensionärer är välkomna på träff. Gemenskap med diskussion om aktuella händelser och kaffeservering.

Karacafé hålls varannan måndag kl 10-12 i  Kyrkhemmet. Ledare Per-Gustav Lindh. Arrangör är Äldrerådet och Folkhälsan i Malax.

                                                                          

                                                                        Livliga diskussioner runt bordet.