Anställda i Malax församling

De anställda i församlingen finns till för dig i livets alla skeden. Tveka inte utan tag kontakt. Vi besvarar gärna dina frågor. 


Annette Ahlholm

Kyrkvaktmästare
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Jenni Broo

tf Barnledare
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Anette Engsbo

Ungdomsledare
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Lisbeth Gullholm

Malax kyrkliga samfällighet, Ekonomisekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Snickerivägen 2
66100 Malax

Kent Gullqvist

Kyrkvaktmästare
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Anita Häggkvist-West

Malax kyrkliga samfällighet, Kyrkoekonom
Ekonomi- och administrationstjänster Fastighetstjänster Personaltjänster Samfällighetens ledning
Snickerivägen 2
66100 Malax

Katri Lax

Kantor
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax


Lena Smulter

Församlingssekreterare
Malax församling
Begravningstjänster Centralregister Kommunikationstjänster
Snickerivägen 2
66100 Malax

Tomi Tornberg

Kyrkoherde
Malax församling Petalax församling Bergö församling
Snickerivägen 2
66100 Malax