Anställda i Malax församling

De anställda i församlingen finns till för dig i livets alla skeden. Tveka inte utan tag kontakt. Vi besvarar gärna dina frågor. 


Annette Ahlholm

kyrkvaktmästare
Malax församling
Vaktmästeri
Snickerivägen 2
66100 Malax

Anne Bjurbäck

Diakon
Malax församling
Diakonimottagningen är stängd för för fysiska kundbesök till 31.10.2020. Betjäningen sköts under denna tid per telefon och e-post.
Snickerivägen 2
66100 Malax

Jenni Broo

tf Barnledare och tf Diakon
Malax församling
Vikarierande diakon under tiden 14.10-31.12.2020. Diakonimottagningen är stängd för för fysiska kundbesök till 31.10.2020. Betjäningen sköts under denna tid per telefon och e-post.
Snickerivägen 2
66100 Malax

Anette Engsbo

Ungdomsledare
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Lisbeth Gullholm

Malax kyrkliga samfällighet, Ekonomisekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Snickerivägen 2
66100 Malax

Kent Gullqvist

Kyrkvaktmästare
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Katri Lax

kantor
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax


Lena Smulter

Församlingssekreterare
Malax församling
Begravningstjänster Centralregister Kommunikationstjänster
Snickerivägen 2
66100 Malax

Tomi Tornberg

Kyrkoherde
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax