Anställda i Malax församling

De anställda i församlingen finns till för dig i livets alla skeden. Tveka inte utan tag kontakt. Vi besvarar gärna dina frågor. 


kyrkvaktmästare
Malax församling
Vaktmästeri
Snickerivägen 2
66100 Malax

Diakon
Malax församling
Mottagning tisdagar kl. 9.30-11
Snickerivägen 2
66100 Malax

Ungdomsledare
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Barn- och familjeledare
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Malax kyrkliga samfällighet, Ekonomisekreterare
Ekonomi- och administrationstjänster
Snickerivägen 2
66100 Malax
Kyrkvaktmästare
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

Barnledare
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax

kantor
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax


Församlingssekreterare
Malax församling
Begravningstjänster Centralregister Kommunikationstjänster
Snickerivägen 2
66100 Malax

Kyrkoherde
Malax församling
Snickerivägen 2
66100 Malax